امشب زمین و آسمان ها غرق نور است
نور خدا از عرش اعلا در ظهور است
بر ظلمت ما نور جلی داد
ابن علی را خالق علی داد
اهل سماوات گویند به شادی
بادا مبارک میلاد هادی

مولا یا مولا

نور جبینش روشنایی در معاد است
این قرص ماهی که روی دست جواد است
بوسه زند بر آن روی نیکو
آید شمیم ضامن آهو
قرآن روی دست جوادی
بادا مبارک میلاد هادی

مولا یا مولا

ما از کلام او خدا را بنده گشتیم
از رحمت این خانواده زنده گشتیم
در کلامش شد گوهر جان
نور ولایش شد اصل ایمان
ورد ملائک ذکر منادی
بادا مبارک میلاد هادی

مولا یا مولا