بالای دارم یا حسین
باشد شعارم یا حسین

ای شهادت بیا که من آماده ام
حتی زیر تیغ دشمن آزاده ام

واویلتا………………

خون ریزد از دهان من
شکسته شد دندان من

مهمان را لب تشنه در اینجا می کشند
اینجا با سنگ آیینه ها را می کشند

واویلتا………………..

بهر جایزه می کوشند
سر تو را می فروشند

ای نوح من طوفان خون گردد بپا
تنور خانه ی خولی گوید میا

واویلتا………………

گل عمرم ، چیدنی شد
گریه هایم دیدنی شد

می گریم چون گشتی به صحرا آواره
می گریم چون تشنه بمیرد ستاره

واویلتا…………..