صید نیمه جانم در کوفه مهمانم
می گویم سلامت با لب عطشانم

السلام ای آواره به صحرا
السلام ای نور چشم زهرا

یا حسین مولا میا به کوفه………………

در غربت گرفتار سرم روی دیوار
دیدنی گردیده گریه ام سر دار

اشک من بهر تو دم به دم شد
اشک من زیارت نامه ام شد

یا حسین مولا میا به کوفه……………

ای چراغ شبم خون چکد از لبم
زیر سنگ عدو به یاد زینبم

مهمانم اما شدم آواره
جان دهم روی دارالاماره

یا حسین مولا میا به کوفه