می سوزد جگر امام مظلوم
می گرید بقیع بر باقرالعلوم

کشته شد مسموم بی جرم و گناه
یا صاحب الزمان آجرک الله

با اشک ملائک شسته شد تنش
پیراهن نمازش شد کفنش

می سوزد خورشید بر سر زند ماه
یا صا حب الزمان آجرک الله

ده سال از داغ او منی بگرید
بر وارث کرببلا بگرید

کعبه پوشیده جامه ی سیاه
یا صاحب الزمان آجرک الله