نوحه

نوحه خوانی کند مسجدو محراب و منبر
یارب افتاده روی زمین فاتح خیبر

خون دل ریزد از فرق شکسته
همه دیدند علی از پا نشسته

یا علی یا علی مظلوم علی جان

گل سرخی که پرپر روی سجاده گشته
خبر آورد ، علی بهر مرگ آماده گشته

کوفه نوحه سرا به حال مولا
فاطمه آید استقبال مولا

یا علی یاعلی مظلوم علی جان

آنکه شد بر زکات رکوعش آیه نازل
سجده اش را شکست از ستم شمشیر قاتل

شمع کوفه شده اشک یتیمان
کشته شد باء بسم الله قرآن

یا علی یاعلی مظلوم علی جان