دوباره نور و برکات آمد
دوباره عطر صلوات آمد

دوباره کنگره ی کسری شکست
دوباره گویا محمد آمده است

ای نغمه ی الله اکبر علی جان(۲)
ای آینه دار پیمبر علی جان(۲)
ای نام تو تکرار حیدر علی جان(۲)

علی اکبر….

بخوانید قرآن بریزید گلاب
که گل روئیده به دست ارباب

مدینه روشن گشته، ماه آمده
که ممسوس فی ذات الله آمده

ای منطق و خوی پیمبر علی جان(۲)
ای عطر گیسوی پیمبر علی جان(۲)
ای روی تو روی پیمبر علی جان(۲)

علی اکبر…

ز نسل خلیل ز نسل حیدر
نبی آمد یا علی ی اکبر

ولی الله و ابن ولی آمد
بگو یا علی از ره علی آمد

ای چشم تو صبح نجاتم علی جان(۲)
ای لعل تو آب حیاتم علی جان (۲)
ای ملکوت عتباتم علی جان(۲)

علی اکبر…

#ولادت_علی_اکبر_ع
#اعیاد_شعبانیه

@meysammomeninejad