رب صل علی محمد محمد و ال محمد

فاطمه خندد چو بیند خنده ی ابالحسن را
هر که دختر داره داند لذت بابا شدن را

بگو شکر خدا بگو بی واهمه
مبارک یا علی بشارت فاطمه

مدد زینب مدد

 

زاده ی قدر است و قدرش مانده پنهان همچو زهرا
عمه ی صاحب زمان زینب سلام الله علیها

شده او زینت امیرالمومنین
نخی از چادرش بود حبل المتین

مدد زینب مدد

در زمین و آسمان ها گشته ام بین خلایق
مکتب عشق حسینی ها ندارد چون تو عاشق
قسم بر گریه و گلاب هر دو عین
بود لبخند تو ز دیدار حسین

#حضرت_زینب_س