گل لبخند است به روی ارباب
که گل می بندند به طاق محراب

بگو کعبه آغوش خود بگشاید
ز راه آینه ی علی می آید

ای وارث کعبه و زمزم یا سجاد (۲)
ای حجت الله معظم یا سجاد (۲)
ای قبله گاه اهل عالم یا سجاد (۲)

مدد یا مولا

شب سجاده شب نیاز است
شب تسبیح و شب نماز است

خداوند او را رهنمای دین کرد
خطابش “انت زین العابدین” کرد

ای زینت شب زنده داران یا سجاد (۲)
ای برکت دستان باران یا سجاد (۲)
ای سوره ی دامان ایران یا سجاد (۲)

مدد یا مولا

صحیفه ی نور بود کلامش
ملائک و حور دهند سلامش

تولای او علت خلقت است
مناجات او راهی تا جنت است

ای زینت محراب و منبر یا سجاد(۲)
ای زاده ی پاک پیمبر یا سجاد(۲)
ای خطبه ی تو شور محشر یا سجاد(۲)

مدد یا مولا

#ولادت_امام_سجاد_ع
#اعیاد_شعبانیه
@meysammomeninejad