رب صل علی محمد ، محمد و آل محمد
حسن جانم حسن

سفره ی نعمت فکنده ، خالق نعمت در این ماه
نیمه ی ماه خدا شد هدیه بر اهل زمین ماه

علی و فاطمه رسول موتمن
شده افطارشان ز بوسه بر حسن

حسن جانم حسن…

وقت جنگیدن به میدان ، چون خلیل بت شکن شد
بعد از این شور ملائک ، لا فتی الا حسن شد

به رزمش وارث علی مرتضاست
جمل ، شد خیبرو حسن ، خیبر گشاست

حسن جانم حسن….

شمع بزم آفرینش که جهان پروانه ی اوست
کعبه ی حاجات مردم تا قیامت خانه ی اوست

شود اینجا اسیر ز بند غم رها
به تن پوشد فقیر لباس اغنیا

حسن جانم حسن

#ولادت_امام_حسن_مجتبی
#امام_حسن_ع
@meysammomeninejad