در حُسنِ تو ، مبهوتِ خداوند توایم

دلداده ی آن نگاه و لبخند توایم

با هر صلوات و ذکر “عجل فرجه”

ما منتظر ظهور فرزند توایم

 

 

با زائرتان ، نام مرا بنویسید

هر هفته گدای سامرا بنویسید

مهمان امام حسن عسکری ام

در دفتر پنج شنبه ها بنویسید

 

 

از مبدا نور ، رو به مقصود کنیم

با هفته طواف کوی معبود کنیم

از پنجره های پنج شنبه باید

پرواز به جمعه های موعود کنیم

 

تابیده به هفت آسمان نور حیات

صف های ستارگان به سمت عتبات

بر منبر نور ماه تابان میگفت

بر سامره و دو آفتابش صلوات

ارتباط با شاعر :
@Meysam_Momeninejad
لینک کانال :
@meysammomeninejad