شد کوچه به کوچه پر از آهنگ سلامم
عطر صلوات است که آید به مشامم
در قاب فقط نام تو را دیدم و گفتم
افسوس که خالی است در آن عکس امامم

کی گردد که یک نیمه ی شعبان
یک دنیا شود با تو گلستان
صبحی نو شود با رخت آغاز
شام غم رسد با تو به پایان

مولانا بیا یا اباصالح

 

سخت است که بی تو گذرد صبح و شب ما
سخت است تماشا بشود تاب و تب ما
ناگفته سخن با تو و نشنیده صدایت
نادیده رخ تو برسد جان به لب ما

کی گردد که یک نیمه ی شعبان
یک دنیا شود با تو گلستان
صبحی نو شود با رخت آغاز
شام غم رسد با تو به پایان

مولانا بیا یا اباصالح

 

معنا ندهد شادی ما بی گل رویت
رنگین نشود باغچه ها بی گل ریت
ماییم و بهاری که پر از گل شده اما
زیبا نبود هیچ کجا بی گل رویت

کی گردد که یک نیمه ی شعبان
یک دنیا شود با تو گلستان
صبحی نو شود با رخت آغاز
شام غم رسد با تو به پایان

مولانا بیا یا اباصالح

#ولادت_امام_زمان_عج
#اعیاد_شعبانیه
ارتباط با شاعر :
@Meysam_Momeninejad
لینک کانال :
@meysammomeninejad