پسر فاطمه آمده در منا
السلام علی ساکن کربلا

یا حسین یا حسین

بوسه زد بر اجل لب عطشانشان
این زمین میرسد عید قربانشان

یا حسین یا حسین

تا پیاده شده زینب از محملش
داغ و ماتم نهاد پا به روی دلش

یا حسین یا حسین