چشمی شده زمزم و چشمی فرات
به نینوا آمده فلک نجات

شمس عالمین است
خون حق حسین است

غریب کربلا حسین جان
روحی لک الفدا حسین جان

آمده بر وعده ی قالو بلی
میان خاک و خون زند دست وپا

نبیند در بلا
جز رضای خدا

غریب کربلا….
روحی…..

آورده آیینه و عطر و قرآن
تادر منا بگیرد عید قربان

تشنه لب جان دهد
سرو سامان دهد

غریب کربلا….
روحی…..

آمده با قافله ی مهرو ماه
قربانی آورده سوی قتلگاه

یاس و لاله دارد
یک سه ساله دارد

غریب کربلا…..