دریای اشکم ای ساحل من
دردا که این خاک شد منزل من
می آید اینجا بوی جدایی
می لرزد اینجا از غم دل من

صف به صف بنی هاشم
اکبر آمد و قاسم
پیاده شود زینب
در میان محارم

واویلا بسوز ای دل

پایان راه است این خاک سوزان
محمل نگه دار آه ای شتربان
اینجا بچینند گلهای ما را
اینجا بمیرند طفلان عطشان

آمد محمل زینب
ای وای از دل زینب
اینجا سر ببرند از
هجده حاصل زینب

واویلا بسوز ای دل