باغبانم من و باغ من آتش گرفته
یاس من پرپر و یاس من آتش گرفته
دل آتش بسوزد بر دل من
یک علی ماند و یک مدینه دشمن
فاطمه فاطمه فاطمه جانم

بستن دست خیبر گشا دارد تماشا
پیش چشم علی بشکند شاخه ی طوبی

به نگاهت قسم ، به دست بسته
دل من مثل بازویت شکسته
فاطمه……

سوره ی قدر من ،سوره ی کوثر لولاک
فاطمه بر زمین خورده و می لرزد افلاک

مصحف عمر من ورق ورق شد
آفتاب علی ، رنگ شفق شد
فاطمه..

** سبک شعر موجود نیست