زبانحال ، واحد

ای چراغ محملم ای سایه ی سر من
آیه به آیه شدی سوره ی پرپر من

از نی با چشم در خون نشسته
خواهرت را ببین دست بسته

یا اخا یا اخا سالار زینب

مصحف من فدای زمزمه ی قرآنت
بر سرت گریه کنم یا بر تن عریانت

من می گریم کنار سر تو
مادرم زائر پیکر تو

یا اخا یا اخا سالار زینب

گیسویت آشفته و آشفته تر دل من
محرم زینب بزن یک سر به محمل من

اندکی بشنو خواهر چه دیده
تازیانه امانم بریده

یا اخا یا اخا سالار زینب