ای کوه صبر ، محمل تو نور طور داشت
یعنی خدا به بزم غم تو حضور داشت

بر بال جبرئیل امین بوده ای سوار
در کعبه ای که پرده ز گیسوی حور داشت

ای مادر مصیبت و غم ، مادر تو هم
دیشب عزا کنار ضریح تنور داشت

ای سر شکسته بهر ملاقات تو سری
با پای نیزه پیش نگاهت عبور داشت

با خطبه ات ملائکه خون گریه می کنند
پس شام از چه بود که روز سرور داشت