شده سوره ی هل اتی سینه زن
که شد آیه آیه یتیم حسن
سلام علی قاسم ابن الحسن

ز دنیا بریدی مبارک بود
عسل را چشیدی مبارک بود
به زیر سم مرکب ای نوجوان
عجب قد کشیدی مبارک بود

شده آیه ……
سلام علی..

تو ای وارث کربلای حسن
شهید حسینی به جای حسن
تنت پر شد از چوبه ی تیرو من
بگریم به یاد عزای حسن

شده آیه آیه…
سلام….

 

گل من چه زیبا شکوفا شدی
اجل شد عسل ، غرق احلی شدی
به زیر سم اسب این دشمنان
تو ای نو نهالم چه رعنا شدی

یتیم حسن ای یتیم حسن

مزن دست وپا پیش چشم ترم
مکش پا به روی زمین در برم
گل مجتبی این تن پاره را
در آغوش خود میبرم تا حرم

یتیم حسن ای یتیم حسن

پر از خاک و خون ، حجله گاهت شده
یتیمی تو و این گناهت شده
رسیده ز صحرا شمیم حسن
عجب دیدنی قتلگاهت شده

یتیم حسن ای یتیم حسن