۸۶_

نظم را نام تو لبریز از فصاحت میکند
شعر زیر سایه ات ، کسب سعادت میکند

از خدا بر تو سلام آورد جبرئیل امین
بر درت پیک خدا عرض ارادت میکند

مادر صدیقه و صدیقه ی امت تویی
طاهری و دین ز تو کسب طهارت میکند

در هجوم وحشی زخم زبان ابتران
دامن پاک تو کوثر را روایت میکند

در بهشت از قصر مروارید داری خانه ای
خاک راهت سرمه در چشمان جنت میکند

قافله در قافله سرمایه دادی… عاقبت
کاروان تو محبت را تجارت میکند

چله ای خرما رساندی در حرا اما رسول
در عوض سیب بهشتی با تو قسمت میکند

پیشتر از دیگران دین تو کامل گشته بود
تا که قلبت با غدیر نور بیعت میکند

بر سر سجاده ی اسلام تو اول زنی
که نمازی آسمانی را اقامت میکند

شمع سان ، لب بسته، میسوزد ز داغ غربتت
قبر ویران تو را هر کس زیارت میکند

در رثایت شعر میگوید امیرالمومنین
اشک پیغمبر ز داغ تو حکایت میکند

مجلس ختم تو را ای برترین امهات
با دلی محزون به پا ختم رسالت میکند

داغ تو ، مرگ ابوطالب ، شده غم روی غم
چشم قرآن گریه بر این دو مصیبت میکند

رفتی و دیگر ندیدی دشمن پیمان شکن
حمله با آتش به سوی بیت عصمت میکند

رفتی و دیگر ندیدی بین آن دیوار و در
دخترت ، خود را مهیای شهادت میکند

رفتی و دیگر ندیدی کربلا بر نیزه ها
سوره ی فجر شما قرآن تلاوت میکند

رفتی و دیگر ندیدی زیر باران عطش
کودک ششماهه ای اتمام حجت میکند

رفتی و دیگر ندیدی خیمه های تشنه را
سیلی و کعبه نی و بیداد ، غارت میکند

رفتی و دیگر ندیدی دست های بسته ای
با عزیزان تو صحبت از اسارت میکند

….رفتی و یک روز می آیی و خواهی دید که
طالب حق شما بر پا قیامت میکند