( سیدتی فاطمه حضرت ام البنین )

کنج بقیع دلغمین نشسته روی زمین
مرثیه خوانی کند بهر “قطیع الیمین”

سیدتی فاطمه…….

جام و سبو گریه کرد لاله بر او گریه کرد
ز گریه ی مادری چشم عدو گریه کرد

سیدتی فاطمه……

نمی شود باورش چه آمده بر سرش
دست علمدار عشق جدا شد از پیکرش

سیدتی فاطمه…..

دو چشم او شد زغم چشمه ی اشک و الم
یکی به یاد حسین یکی به یاد حرم

سیدتی فاطمه……

گریه کند بی حساب مادر سقای آب
خجل شد از تشنگان خجل بود از رباب

سیدتی فاطمه……

بر غم آن پاره تن سر جدا از بدن
به جای زهرا کند گریه بر آن بی کفن

سیدتی فاطمه…

صوت سبک