حسین آقام همه میرن تو میمونی برام

 

سلام آقا به خاک کربلای تو سلام
به پرچم و به گنبد طلای تو سلام
به زائر و به قبر زیر پای تو سلام

به روی خاک به پاره پاره پیکرت سلام
به روی نی به آن سر مطهرت سلام
به کاروان به گریه های خواهرت سلام

 

ای همدم تنهایی قبر و معاد من
قسم به عشق عشقت نمیرود ز یاد من
پس از اجل فقط تو میرسی به داد من

ای بی کفن یاد توام وقتی شوم کفن
زیر لحد حسین حسین دارم به لب سخن
قدم گذار به خانه ی تاریک قبر من

دستم بگیر افتاده ام در آتش گناه
با گریه ام به روضه ات آورده ام پناه
تنهام نزار ای مانده تنها بین قتلگاه