و صل الله علی الباکین علی الحسین

به نیزه ها گریه میکنم
به نینوا گریه میکنم
بر بدن و بر راس شما
جدا جدا گریه میکنم

وصل الله….

به حنجرت گریه میکنم
به پیکرت گریه میکنم
تاج سرم بر روی سنان
رفته سرت گریه میکنم

با لاله ها گریه میکنم
با ناله ها گریه میکنم
به صورت نیلی شده ی
سه ساله ها گریه میکنم

با سوز و آه گریه میکنم
با مهر و ماه گریه میکنم
از خیمه گاه من به سر زنان
تا قتلگاه گریه میکنم

من دلغمین گریه میکنم
زار و حزین گریه میکنم
من از نجف تا کرببلا
در اربعین گریه میکنم

غم روی غم گریه میکنم
زیر علم گریه میکنم
بی اختیار هر جا میبرم
نام حرم گریه میکنم