پیغمبر می گرید از داغ زینب
یک گل باقی نماند در باغ زینب

گریان زهرا و گریان ثارالله
یا صاحب الزمان آجرک الله

 

شاهد مادر و دیوار و در بود
دلخون گودال و تیغ و خنجر بود

غم از پی غم آه از پی آه
یا صاحب الزمان آجرک الله

 

خون میگرید بر او چشم روزگار
پرده نشین کجا ، کوچه و بازار

وای از اسیری این درد جانکاه
یا صاحب الزمان آجرک الله

#شهادت_حضرت_زینب_س
#زینب_کبری_س

@meysammomeninejad