زینب زینب زینب

عالم شد عزاخانه رفتی تو به ویرانه
در مجلس بیگانه با قد دوتا زینب

اندوه تو پیوسته قلبت ز جهان خسته
دستان تو شد بسته پیش اسرا زینب

مسمار در و زینب فرق پدر و زینب
خون جگر و زینب ای صاحب عزا زینب

زهرا شد عزادارت بر کوچه و بازارت
شد گیسوی دلدارت بر نیزه رها زینب

#شهادت_حضرت_زینب_س
#زینب_کبری_س

@meysammomeninejad