یار بیمار من ای همه دارو ندارم
چه کنم ای گلم میزنی پرپر کنارم

چون روی تو سیه شد روزگارم
بی تو من طاقت ماندن ندارم

فاطمه فاطمه فاطمه جانم

 

گریه ها میکنم روز و شب بادیدن تو
شد سه ماهی که خانه ندید خندیدن تو

راز لبخند تو شد ماتم ما
کنج این خانه و تابوت زهرا

فاطمه….

 

تو مرا آینه ، من تو را آیینه هستم
بین دیوار و در پا به پای تو شکستم

تو زمین خوردی و حیدر زمین خورد
کوثر و ساقی کوثر زمین خورد

فاطمه….

#شهادت_حضرت_زهرا_س
#فاطمیه

@meysammomeninejad