یا حُجَّهَ اللهِ عَلی الحُجَج زهرا
شهیده ی علی مادر عاشورا

واویلا واویلا یا زهرا یازهرا

یاس بهشتی و دختر یاسینی
پشت در ناله ات یا فضه خذینی

واویلا….

شان تو انما سفره ات هل اتی
تو کجا ، سیلی و تو کجا ، کوچه ها

واویلا….

اگر چه خلقت عالم دست تو بود
با تازیانه ها بازویت شد کبود

واویلا…..