یا زهرا
خداحافظ ای یار پهلو شکسته یا زهرا

 

تا حالا
کسی اینچنین حال و روز علی رو ندیده
تو کوچه دوید و عبا دور پاهاش پیچیده _ واویلا

تا حالا
ندیده کسی هق هق و اشک خیبر گشا رو
کسی فکر نمیکرد زمین خوردن مرتضی رو _ واویلا

اگه مرد بمیره از افسوس حق داره
بمیره برا داغ ناموس حق داره

نکرده غلاف و فراموش حق داره
اگه لرزه افتاد به زانوش حق داره

یا زهرا
خدا حافظ ای یار پلو شکسته یا زهرا

(۲)

یا زهرا
هنوزم میبینم که یک گوشه چشمت کبوده
هنوزم میپرسم عزیزم گناهت چی بوده _ واویلا

یا زهرا
“اگر میتوانی بمانی” بمان ای جوانم
ببین از تماشای جان دادنت نیمه جانم _ واویلا

تو کوچه پناهم تو بودی مظلومه
تمام سپاهم تو بودی مظلومه

گل من زساقه شکستی واویلا
بمیرم که چشماتو بستی واویلا

یا زهرا
خداحافظ ای یار پهلو شکسته یا زهرا