یا امام زمان ای امام بر خلائق
شیعه گریان بود در غم امام صادق
میزند فاطمه بر سرو سینه
که عزاخانه شد شهر مدینه امام

سیدی سیدی آجرک الله

نوحه خوان گشته پروانه ی آتش گرفته
ارث مادر بود خانه ی آتش گرفته
خانه و آتش و هیزم و دیوار
قصه ی فاطمه گردیده تکرار

سیدی سیدی آجرک الله

آن محاسن سپیدی که حق خوانده امامش
وای من دشمن دین شکسته احترامش
در دل کوچه با پای پیاده
شیخ الائمه از نفس فتاده

سیدی سیدی آجرک الله