من علی ابن حسینم زاده ی حبل المتین
که خدا کرده خطابم “انت زین العابدین”

ناله شد تکبیر من گریه شد شمشیر من

ابن الحسینم……

گرچه دور گردن من حلقه های آهن است
بسته شد دستم ولی کار جهان دست من است

ارث ما صبر و سکون امر ما “کن فیکون”

ابن الحسینم……

من که می بوسد اجل دست مرا در استلام
کعبه ام ، اما عدو سنگم زند در شهر شام

سبط خیرالمرسلین گشته ام ویران نشین

ابن الحسینم….

#محرم_۹۶
#حضرت_سجاد_علیه_السلام

@meysammomeninejad