ناله ها زد حسین آن شه بی کفن
در کنار بقیع در عزای حسن

یا حسن یا حسن

همچو غارت زده گرید از داغ او
تیر دشمن شده لاله بر باغ او

یا حسن یا حسن

کفن او ز تیر پاره پاره شده
آسمان تنش پر ستاره شده

یا حسن یا حسن

#شهادت_امام_حسن_ع
#امام_حسن_مجتبی
@meysammomeninejad