رب صل علی محمد ، محمد و آل محمد

بین مکه تا مدینه پر شده از نور داور
گل بریزید گل بریزید آمده موسی بن جعفر

ملائک در طواف به گرد کوی او
پدر بوسه زند به ماه روی او

مدد یا سیدی….
رب صل علی محمد……

روی دست صبح صادق میدرخشد همچو خورشید
بین گهواره تکلم کرد و خوانده ذکر توحید

مسیحای لبش جهان احیا کند
پر از نور خدا همه دنیا کند

مدد یا سیدی…..
رب صل علی محمد….

دل مرده زنده گردد با نسیم کاظمینش
بر مشامم می رسد هر دم شمیم کاظمینش

بهشت مرقدش چو کعبه با صفاست
اطاعت از امام اطاعت از خداست

مدد یا سیدی….
رب صل علی محمد…..