(سرود مسجدی)

این پیام حق و پیغام نبی است
هرکه را مولا منم مولا علی است
یا علی و یاعلی

گشته کامل مصحف دین با علی
ای تمام نعمت حق یا علی
جبرئیل اینگونه خواند مدح تو
با سرود “لا فتی الا علی”

ای که ذات تو چو الله الصمد
یا علی ، یا قل هو الله احد
یاعلی و یا علی

این پیام حق و……
هر که را مولا منم…….

از ازل مهر تو ما را رهبر است
چون چراغی تا ابد روشنگر است
در “ید اله فوق ایدیهم”ببین
دست حیدر از همه بالاتر است

دلبر من دلربای من تویی
(یا علی جان مقتدای من تویی)
یا علی و یا علی

این پیام حق و….
هر که را مولا منم….

#عید_غدیر
@meysammomeninejad