سه بار میگم به سمت کرببلا صلی الله علیک
بر آن شهید تشنه ی سر جدا صلی الله علیک

یا ابا عبدالله

خدا اگه خیر کسی رو بخواد
تو قلب اون حب حسین میزاره
کاری میکنه که تو دنیا فقط
دلش برا کربلا بی قراره

کربلا کربلا اللهم رزقنا

 

رو به حرم میگم با سوز و گداز صلی الله علیک
قشنگ ترین سلام قبل از نماز صلی الله علیک

یا ابا عبدالله

حرارت عشق تو تا قیامت
تو قلب ما نمیشه سردو خاموش
من زندگیم تو کربلا عوض شد
مهر تو رو نمیکنم فراموش

کربلا کربلا اللهم رزقنا