شانه کشیدند بر زلف ماتم
فصل عزا شد آمد محرم

آه _ یا حجه الله _ بقیه الله _ آجرک الله

هلال ماتم از ره رسیده
با چشم گریان قد خمیده

آه یا حجه الله…….

در کوفه مسلم خانه ندارد
بر روی دیوار سر میگذارد

آه یا حجه الله

به سوی مکه باشد نگاهش
دارالاماره شد قتلگاهش

آه یا حجه الله……

#محرم_۹۶