بند اول نوحه ها (سر بند مشترک برای تکرار هر شب عزادار ها)

تسبیح ما شد آه از پی آه
ابکی علیک یا حجه الله

باشد شعار ما همیشه در دو دنیا
والله یا فاطمه ما ننس حسینا

لبیک مظلوم حسین جان

ای خفته در خون ای ماه کنعان
جای تنت نیست در این بیابان

با چشم نیمه باز خود ای اربا اربا
بازی مکن با جان من ای جان بابا

ولدی ای وای علی جان

 

بالین جسمت ای نور دیده
زینب رسیده بابا رسیده

تا جان نگیرد داغ تو از پیکر من
آمد به میدان عمه ات در بین دشمن

ولدی ای وای علی جا