ای پاره پاره مقابل من
وای از تن تو وای از دل من

آه با حجه الله بقیه الله آجرک الله

ای نور دیده ای اربا اربا
پاشیده جسمت بر خاک صحرا
آه…..

باور ندارم این غصه دیگر
گشته عبایم تابوت اکبر
آه……

دارالزیاره شد قتلگاهت
صورت نهم بر رخسار ماهت
آه…..