خون تو در سما میکند شورو شین
میرسد این ندا (دعه) یا حسین

ای علی اصغرم

در خسوفی چرا ماه تابنده ام
گریه کمتر نما ز تو شرمنده ام

ای علی اصغرم

ای لب تشنه ات از همه تشنه تر
کم بزن دست و پا روی دست پدر

ای علی اصغرم

باده ای جز عطش در سبوی تو نیست
جای یک بوسه هم بر گلوی تو نیست

ای علی اصغرم