ملائکه نوحه خوان
بر سر و سینه زنان
خون مرا برند تا آسمان

سِرِّ حقایق منم
عاشق صادق منم
باب حوائج خلایق منم

کوفیان کوفیان من علی ی اصغرم
من که کوچکترین شهید این لشکرم

من قیامت کنم
من شفاعت کنم

وای حسین جانم حسین جانم حسین جان

به پیش تیر سه پر
شده گلویم سپر
دفع خطر کنم ز جان پدر

رحمت ثاراللهم
نصرت ثاراللهم
من سند غربت ثاراللهم

تا به گوشم رسید ندای هل من معین
من ز گهواره خود را زده ام بر زمین

که منم جان فدا
بهر خون خدا

ای حسین جانم حسین جانم حسین جان

#محرم۱۴۰۰
#حضرت_علی_اصغر_ع
ارتباط با شاعر :
@Meysam_Momeninejad
لینک کانال :
@meysammomeninejad
https://meysammomeninejad.ir

اشعار حاج میثم مومنی نژاد (https://meysammomeninejad.ir/)