حسین آهسته به خیمه
میرسد از قلب میدان

چه شد که زیر عبایش
طفل خود را کرده پنهان

گمانم حاجت روا شد
گمانم خورده علی آب
که رفته اینگونه آرام
به روی دست پدر خواب

لالایی (گل پرپر) ۳
لالایی ( بخواب اصغر) ۳

واویلا علی لای لای

کنار گهواره ی او
مادرش در انتظار است

پدر رفته پشت خیمه
دیده گریان بی قرار است

چه رخ داده که عدو را
چنین کرده شادمانش
یکی گوید حرمله کیست
چه کرده تیرو کمانش

لالایی (گل پرپر) ۳
لالایی (بخواب اصغر) ۳

واویلا علی لای لای