تیر سه شعبه آخر شد چاره ی تو
نوحه خوانی میکند گهواره ی تو
ای گل پرپر بخواب
ای بریده سر بخواب
لالایی اصغر بخواب لالایی اصغر

یاس گلویت شده همرنگ لاله
از خندیدن از من فریاد و ناله
پیش دشمن دلبندم
چشم بازت میبندم
با تو من هم جان کندم لالایی اصغر

خنده ی تو بر اجل چه دیدنی بود
حنجر خونین تو بوسیدنی بود
غرق خون کبوترم
بین میدان و حرم
مانده ام ای پسرم لالایی اصغر