کربلا بیت الحرام زینب است
رکن آن مات مقام زینب است

در کتاب عشقبازی با حسین
بعد بسم الله ، نام زینب است

زندگی یعنی حسینی زیستن
با حسین بودن پیام زینب است

آیه های صبر در قرآن تمام
شرح صبر ناتمام زینب است

حافظ دین است شمشیر علی
تیغ حیدر در کلام زینب است

پیش پایش سرور هفت آسمان
در قیام از احترام زینب است

آن هلال پشت ابر خون به نی
آفتاب روی بام زینب است

#حضرت_زینب_س

ارتباط با شاعر :
@Meysam_Momeninejad
لینک کانال :
@meysammomeninejad