یا فاطمه یا خیرالنسا
آیینه ی شکسته ی مولا
یا فاطمه یا خیرالنسا
ای زخمی جنایت دنیا

مادر مظلومه
میسوزی ز درد بر پهلوی تو حیدر گریه کرد
اشکت میچکید برحال علی بر طفل شهید

واویلتا شده محشر بپا
پشت در آمد ام ابیها
بیت خدا وسط شعله ها
آتش کجا و خانه ی زهرا

مادر مظلومه
خانه شعله ور با جسمت چه کرد ضرب میخ در
با قلبی حزین در پیش علی افتادی زمین

غم نوحه گر کودکان خونجگر
سیلی کجا و دخت پیمبر
چهل نفر به علی حمله ور
بسته شده دو بازوی حیدر

مادر مظلومه
دید ابالحسن با ضرب غلاف تو رو میزدن
میزد دشمنت بی جرم و گناه آخر کشتنت