آرام جانم آرام جانم
بی تو نمی خواهم دگر زنده بمانم

قسم به گریه های من به کودکان نیمه جان
به خاطر زینب بخند به خاطر علی بمان

یا فاطمه یا فاطمه

پروانه ی من پروانه ی من
آتش گرفته بال تو در خانه ی من

شرمنده ام بانوی من این خانه امنیت نداشت
نه سال با من بودنت جز غصه و غربت نداشت

یا فاطمه یا فاطمه

یار جوانم یار جوانم
بی تو تماشایی میان دشمنانم

اهل مدینه غنچه و آلاله ام را چیده اند
به اشک تو طعنه زدند به اشک من خندیده اند

یا فاطمه یا فاطمه

ای دلشکسته ای دلشکسته
دیدی مرا در کوچه ها با دست بسته

پیش نگاه مضطرم ای نازنین افتاده ای
من را زمین زد دشمنم تا تو زمین افتاده ای

یا فاطمه یا فاطمه