ستاره میبارم قمر ندارم من
به من نگید مادر پسر ندارم من

ام البنینم وای

جسم عزیزم رو چه زیر و رو کردند
به پیکر عباس نیزه فرو کردند

…..

وقتی به خاک افتاد علقمه شد بی تاب
تا مشک آبش ریخت شد از خجالت آب

……

کجاست علی اصغر رباب پریشونه
گهواره خالی و لالایی میخونه

…..

ای کاروان با این دلم چها کردی
سه ساله ی ما را چرا نیاوردی

….

شد خیمه ها غارت وقتی علمدار رفت
ناموس آل الله تو کوچه بازار رفت

….

شنیده ام زینب زد دست غم بر سر
از داغ اون گودال از دست اون خنجر