حضرت ابالفضل العباس علیه السلام

به سبک همه جا کربلا

دیدنی گشته در گوشه ی علقمه
اشک چشم حسین گریه ی فاطمه
ای ابو فاضلم…

ای پناه حرم خیمه مضطر شده
دشمنم بعد تو بی حیاتر شده
ای ابو فاضلم….

دیدنی گشته است پاره پاره تنت
گریه های من و خنده ی دشمنت

ای ابوفاضلم

فکر دشمن بود غارت خیمه ها
از اسیری بود صحبت خیمه ها
ای ابو فاضلم