یا صاحب الزمان عج

این جمعه هم گذشت و مولای ما نیامد

آن آفتاب روز آدینه ها نیامد

یابن الحسن کجایی
داداز غم جدایی

این جمعه هم گذشت و ما مانده ایم و تقدیر

با ناله از دل تنگ با یک غروب دلگیر

 

این جمعه هم گذشت و دلها چه بی قرار است
معنای آن دوباره یک هفته انتظار است

 

این جمعه هم گذشت و تازه شده مصائب

از کربلا بلند است فریاد( این طالب)

 

ای آرزوی هر دل دل گشته نخل طورت
ای کاش زنده باشیم تا جمعه ی ظهورت