اللهم صل علی محمد و آل الاطهار

مرغ دلم از قفس سینه به آسمان رها شد
بالی زد و از زائران کوی مشهد الرضا شد

ای تاج خورشید امام رضا
بهشت جاوید
کلید امید
ای شرط توحید

اللهم صل علی……

دعای تو باران رحمت بود و گنج سعادت
یا ضامن آهو بگیر دست مرا جان جوادت

ای قدرو قرآن امام رضا
شاه خراسان
حب تو ایمان
بغض تو نیران

اللهم صل علی…….

چون فاطمه پاره ی پیکر خاتم الانبیایی
ای قبله ام یا ثامن الحجج تو حج فقرایی

دلم چو پر زد امام رضا
به مشهد آمد
به طوف گنبد
تو را صدا زد

اللهم صل علی……