می خواست که زنده از شمیم تو شود

یا زائر جنت النعیم تو شود

آدم اگر از بهشت گندم می خورد

می خواست کبوتر حریم تو شود

.

از گنبد زردت ای چراغ توحید

خورشید کبوترانه گندم می چید

در گوشه ی صحن خادمی عود به دست

عطر صلوات در حرم می پاشید

.

با ذکر قبول صلوات آمده ایم

دنبال رسول صلوات آمده ایم

امشب به زیارت تو از باب جواد

با اذن دخول صلوات آمده ایم

@meysammomeninejad

 

موجم به سوی کناره بر می گردم

با یک بغل از ستاره بر می گردم

ای آرزوی همیشه ، در مشهد تو

جا مانده دلم دوباره بر می گردم

 

از غیب صدای رفت و آمد آید
کعبه به طواف شهر مشهد آید

در طوس ، مدینه را زیارت کردیم
از مرقد او بوی محمد آید