امام سوم منی یا حسین
ای پسر حضرت زهرا حسین
میزنم من صدا
کربلا کربلا
از کودکی هستم غلامت
سینه زنان کنم سلامت
سلام بر حسین

ما کودکان که در غمت نشستیم
سپاه حضرت رقیه هستیم
ای گل ولایت
جان ما فدایت
از کودکی هستم غلامت
سینه زنان کنم سلامت
سلام بر حسین

لباس مشکی به تنم یا حسین
بر سر و سینه میزم یا حسین
به دوشم پرچمت
زنده ام با غمت
از کودکی هستم غلامت
سینه زنان کنم سلامت
سلام بر حسین