دل شیعه ی آفتاب باشد ، چه خوش است

مست از نفس گلاب باشد چه خوش است

زائر به نجف که میرسد ، می فهمد

ماهی ، که میان آب باشد چه خوش است

 

بر نوح نبی ، حضرت آدم ، صلوات

بر درّ گرانمایه ی خاتم صلوات

(ایوان نجف عجب صفایی دارد)

بر کعبه ی با صفای عالم صلوات

 

موجم ، به سوی کناره بر میگردم

با یک بغل از ستاره بر میگردم

ای آرزوی همیشه ، در شهر نجف

جا مانده دلم ، دوباره بر میگردم

#اربعین
#زیارت_اربعین
#نجف
#زیارت_عتبات
#رباعی

@meysammomeninejad